Wycinka i prace arborystyczne

Współpracujemy z firmą prowadzącą inwentaryzację dendrologiczną — określamy szczegółowo stan drzewa oraz wskazujemy, jakie zabiegi powinny zostać przeprowadzone w celu poprawy bezpieczeństwa. Świadczymy usługi w zakresie:

1. Kompleksowa pielęgnacja drzew i pomników przyrody
: usuwanie obumarłych gałęzi i konarów, formowanie koron drzew, cięcie korekcyjne koron drzew, kolidujących z budynkami lub urządzeniami technicznymi.

2. Wycinka drzew trudnych. Prace wykonujemy z wykorzystaniem technik arborystycznych (linowych) oraz odpowiedniego sprzętu: sekcyjna wycinka drzew, polegająca na ścinaniu ich sektorami, zaczynając od gałęzi, poprzez grubsze konary, które są opuszczane na linach w bezpieczne miejsce, na ścięciu pnia drzewa kończąc.
3. Zwyczajna wycinka drzew z ziemi.
4. Zabezpieczanie drzew, gałęzi

oraz konarów przed wyłamaniem (zakładamy certyfikowane wiązania, np. typu GEFA);
5. Sprzątanie i wywóz drewna oraz gałęzi. Mechaniczne rozdrabnianie/mielenie gałęzi rębakiem — uzyskane zrębki mogą służyć jako materiał do ściółkowania terenów zielonych.
6. Prace wysokościowe.

Zadzwoń do nas
600 397 232

Skontaktuj się z naszymi fachowcami, chętnie pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie.
Umówimy się na rozmowę lub spotkanie w dogodnym terminie.